Αποτελέσματα ικανοποίησης ασθενών

Βάση ενημέρωσης από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, η οποία κοινοποιήθηκε στη διοίκηση της κλινικής Οφθαλμός, η κλινική απέσπασε υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών της κατά την χρονική περίοδο 24/04/23 – 31/12/23. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΥ, οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν στην κλινική μας, βαθμολόγησαν τις υπηρεσίες μας με 9,4/10. Συγκεκριμένα, η κλινική μας έλαβε βαθμολογία 9.5/10 στην αξιολόγηση για τα υπερσύγχρονα οφθαλμολογικά της χειρουργεία. Επίσης νέα δεδομένα από τον OAY έδειξαν ότι ασθενείς που χειρουργήθηκαν στην κλινική μας μεταξύ 01/01/24 – 30/04/24 βαθμολόγησαν τις υπηρεσίες μας με 9.9/10.

Αποτελέσματα ικανοποίησης ασθενών Read More »